[NANAIROオンラインセミナー]本社・本部での各部署配置・分散配置を実現するための戦略的思考2022(全6回シリーズ)